Recyklácia odpadu

Postaráme sa o prebytočný odpad po stavbe, rekonštrukcii domu alebo demolácii budovy.

Naša spoločnosť ponúka od 18.3.2024 služby v oblasti recyklácie stavebného odpadu. Drvením stavebných odpadov vzniká recyklovaný materiál vhodný pri výstavbe spevnených plôch, ciest, chodníkov, parkovísk, podkladov a zásypov. Drvenie stavebných odpadov realizujeme pomocou drviča a našej ostatnej techniky.

Služby spojené s recykláciou odpadov:

  • drvenie a uskladnenie stavebného odpadu
  • predaj recyklovaného materiálu vhodného na opätovné použitie