Pristavenie kontajneru

Postaráme sa o prebytočný odpad po stavbe, rekonštrukcii domu alebo demolácii budovy.

Zrealizujeme odvoz všetkých druhov odpadov - okrem nebezpečných odpadov – od stavebnej sute, cez plastový odpad, kov, papier, sklo, komunál, nábytok. Zlikvidujeme ho ekologicky a v súčinnosti s platnou legislatívou. Disponujeme aj kontajnermi s otváracím zadným čelom pre pohodlnú nákladku aj napr. fúrikom.

Ďalšie kontajnery ktorými disponujeme:

  • 5 kubíkov
  • 7 kubíkov
  • 10 kubíkov