Demolácie

V rôznych častiach Slovenska zabezpečujeme demolačné práce objektov a úplné čistenie priestorov.

Ponúkame kompletné búranie a demolácie stavieb od rodinných domov až po výškové budovy a priemyselné objekty s následným spracovaním alebo odvozom stavebných odpadov.

  • demolácie priemyselných celkov, zariadení, konštrukcií a iných kovových technológií
  • demolácie stavebných objektov a celkov
Pri každej demolácii zohľadňujeme zhodnotenie vzniknutých odpadov. Popri demolácii ponúkame aj recykláciu stavebných odpadov.