Nákladná doprava

Ku každej preprave pristupujeme osobitne a podľa špecifických požiadaviek klienta volíme najoptimálnejšie riešenie. Poskytujeme nákladnú dopravu po celom slovensku, predovšetkým na západnom slovensku. Prepravujeme prevažne sypké materialy ako sú zemina, kamenivo a piesok. Disponujeme moderným a spolahlivym vozovým parkom.

  • ťahač s hlinikovým navesom - využívame na prepravu agrokomodít.
  • hardoxové koryto - na prepravu sypkého materialu
  • na menších stavbách používame menšie sklapače 6x6. Tatra, MAN. V náročných podmienkach používame traktor s vyklapacim vlekom.